ثبت ۱۷.۱ میلیمتر بارش برای استان کرمانشاه

ایرسا- کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه میزان بارندگی در شهر کرمانشاه در روز‌های اخیر  ۲۰.۲  میلیمتر بوده است گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون برای استان کرمانشاه ۲۸۷/۴ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است. 

به گزارش ایرسا آنلاین ، شاهپور شایگان مهر با اشاره اینکه میزان بارندگی در سال گذشته ۲۴۳.۶ میلیمتر گزارش شد گفت: میزان بارش ها‌ی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت از رشد ۱۸ درصدی دارد و این در حالی است که این میزان بارش نسبت به دوره بلند مدت ۱۸ درصد کاهش نشان می دهد.