تولید ۱۷۰۰ کیلوگرم زعفران در استان کرمانشاه

ایرسا_ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: امسال ۱۷۰۰ کیلوگرم زعفران در استان کرمانشاه تولید شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، نوربخش حاتمی با اعلام اینکه این استان دارای ۴۲۲هکتار سطح زیر کشت زعفران می باشد گفت: ۱۲۰هکتار از این سطح امسال به سطوح زعفران استان کرمانشاه افزوده شده و تولید عمده زعفران استان از ۳۰۲هکتار مزارع انجام گرفت.

حاتمی متوسط عملکرد زعفران استان را ۴ کیلوگرم در هکتار اعلام نمود و خاطرنشان کرد: امسال ۱۷۰۰کیلوگرم زعفران در استان تولید شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در همه شهرستانهای استان به جز قصرشیرین و سرپلذهاب زعفران کاشت گردیده گفت: بیشترین سطح زعفران را در شهرستانهای کرمانشاه،دالاهو و هرسین داریم.

وی سپس به سازگاری زعفران با شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان اشاره و اظهار نمود: کرمانشاه از گذشته های دور خواستگاه کشت زعفران بوده و امروزه نیز زعفران تولیدی کرمانشاه از مرغوبیت و کیفیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به ۵ واحد فعال بسته بندی زعفران در استان بیان نمود: با وجود این ظرفیت ها ،توسعه کشت زعفران در برنامه سازمان و در اولویت قرار گرفته به طوری که سال آینده نیز در سطح ۱۰۰هکتار توسعه کشت این محصول دیده شده است.

وی مدت زمان برداشت زعفران در استان را حدودا یک ماه اعلام نمود.