توضیحات دادستان کرمانشاه درباره تخریب بیمارستان تاریخی مسیح

ایرسا_ دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در مورد تخریب بیمارستان مسیح توضیحاتی داد.

به گزارش ایرسا آنلاین، حمیدرضا کریمی گفت: قدمت ساخت بیمارستان مسیح مربوط به اواخر دوره قاجاریه است و در سال ۱۳۸۲ میراث فرهنگی بر اساس معیار‌ها و شاخص‌هایی که داشت این بیمارستان را ثبت ملی کرد، اما در مدت زمانی که میراث فرهنگی، بیمارستان مسیح را ثبت ملی کرده بود هیچ اقدام خاصی جهت مرمت و نگهداری این بنا انجام نشد.

وی افزود: مالک که فردی از اقلیت‌های مذهبی است در سال ۱۳۸۸ دعوایی را در دیوان عدالت اداری در مورد این بیمارستان مطرح کرد که بر اساس آن دیوان عدالت اداری در مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ حکمی مبنی بر ابطال تصمیم میراث فرهنگی برای ثبت ملی بیمارستان مسیح صادر کرد.

کریمی گفت: ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۵، سرپرست میراث و فرهنگی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به شعبه ۱۴ اجرای احکام دیوان عدالت اداری اعلام کرد که نسبت به رای دیوان استنکاف نکرده، تمکین می‌کنیم و مانع اجرای حکم نمی‌شویم.

وی افزود: این بنا به صورت متروکه رها و محل تجمع معتاد‌ها شده بود، حتی قسمتی از اموال آن به سرقت رفته و دو مرتبه آتش‌سوزی در این محل صورت گرفته بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: طبق آخرین رای دیوان عدالت اداری این ملک از ثبت ملی خارج شده است.
کریمی افزود: دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه ملک شخصی بوده و از زمان قاجار در مالکیت این خانواده است حکمی صادر و شهرداری را مکلف کرد که مجوز تخریب و ساخت و ساز این ملک را صادر کند.

وی اظهار کرد: طبق حکم دیوان عدالت اداری، شهرداری مکلف به صدور مجوز ساخت و پروانه ساختمانی شده بود که از طریق شهرداری به این رای اعتراض می‌شود که  پس از بررسی مجدد پرونده، شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۲ رای را عینا تایید می‌کند.

کریمی ادامه داد: شهرداری مجوز تخریب و عملیات ساختمانی را صادر کرده و تمام کار‌ها بر اساس آرا و مدارک قانونی صورت گرفته است.

وی گفت:  البته آثاری از بیمارستان تاریخی باقی نمانده بود و فقط مالک خرابه‌ها را پاکسازی کرده است.