به گزارش ایرسا آنلاین،
۱. تعهد به تقویت آموزش به عنوان خیر جمعی: آموزش سنگری است علیه نابرابری. در عرصه آموزش درست مثل عرصه سلامت، ما وقتی ایمن هستیم که همه امن باشند و وقتی پیشرفت میکنیم که همه رشد کنند.
۲. گسترش معنا و دامنه حق آموزش:
دامنه حق اموزش شامل اهمیت ارتباطات و دسترسی به دانش و اطلاعات می شود. کمیسیون آینده آموزش برای گفتگوی جمعی در سطح جهانی با مشارکت و حضور یادگیرندگان از سنین مختلف دعوت می کند تا درباره راههای گسترش معنا و دامنه حق آموزش تبادل‌نظر شود.
۳٫ارزش دادن به شغل معلمی:
معلمان همراه با والدین و دیگر اعضای جامعه، در جریان همه گیری کروناوبحران آموزش راه حل هایی قابل توجه ابداع کردند و در پیش گرفتند. ما باید وضعیتی منعطف فراهم کنیم تا معلمان بتوانند استقلال شان را حفظ و با همتایانشان همکاری کنند. ۴. تاکید بر حقوق دانش آموزان:
در ایجاد تغییرات مطلوب و بازسازی فضای آموزشی بایدطبق اصول دموکراتیک و برابر در ارتباط میان نسلها عمل کنیم و دانش آموزان و جوانان را به شکل گسترده مشارکت دهیم.
۵. مراقب ازفضای اجتماعی مدرسه:
وجود مدرسه به عنوان یک محیط فیزیکی ضروری است. هرچند باید روی شکل های متنوع آموزش و یادگیری کار کرد، اما کلاس درس حضوری به عنوان یک فضای عمده و تعیین کننده در یادگیری باید حذف شود.
۶٫دسترسی به تکنولوژی های رایگان:
حمایت از منابع و تکنولوژی های آزاد رایگان و منبع باز ضروری است. پیشرفت آموزش تنها با محتوای از پیش آماده شده ممکن نیست، آموزش نباید به بسترهای دیجیتال که تحت کنترل بخش خصوصی است وابسته باشد.
۷. اطمینان از برنامه های تحصیلی مبتنی برعلم:
اکنون وقت مناسبی برای بازنگری عمیق در برنامه های تحصیلی است، به ویژه که با انکار علم درگیریم و فعالانه با اطلاعات گمراه کننده و شبه علم مبارزه می کنیم.
۸. حمایت مالی از آموزش عمومی:
همه گیری جهانی کرونا پیشرفتی که طی دهه ها حاصل شده را تا حدی از میان برده است. دولت ها، نهادهای بین المللی و تمام فعالان در عرضهٔ آموزش و توسعه باید نیاز به تقویت سلامت و بهداشت عمومی و خدمات اجتماعی را به رسمیت بشناسند و همزمان برای حمایت از آموزش عمومی و تامین بودجه آن بکوشند.
۹. اعتلای همبستگی جهانی برای پایان دادن به نابرابری موجود در امر آموزش:
جهان گیر شدن کرونا نشان داد که جوامع ما چقدر دچار توزیع نامتعادل قدرت هستند و جهان تا چه حد گرفتار انواع نابرابری است.

کمیسیون بین المللی «آینده آموزش» دعوت می‌کند که در تعهدمان به همکاری بین المللی و چند جانبه گرایی بازنگری کنیم با این هدف که همبستگی جهانی همدلانه احیا شود.