ایرسا_رییس سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه گفت: در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و نهضت کمک مومنانه، کمک به افراد مسعر امروز با مشارکت خیرین بسیجی و حقوق دان استان کرمانشاه تعداد 120 بسته غذایی به ارزش 240 میلیون ریال تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، رسول بهرامی پور گفت: این دومین مرحله است که توسط سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه انجام و در مجموع ۳۰۰ بسته غذایی به ارزش یک میلیارد ریال تهیه و توزیع شده است.

وی افزود: شناسایی این افراد توسط خیرین و اعضای بسیج حقوق دان استان انجام گرفته است.

بهرامی پور خاطر نشان کرد: یکی از رسالت های سازمان بسیج حقوق دانان در عرصه جهاد حقوقی و عدالت گستری، ارائه خدمات تخصصی حقوقی رایگان به افراد معسر با همراهی خیرین حقوق دان است که از امروز مجمع خیرین حقوق دان سازمان بسیج حقوق دانان فعالیت خود را آغاز و با مشارکت حقوق دانان بسیجی و مسئولین محترم مراکز حقوقی حاضر در این نشست ،خدمات حقوقی و قضایی رایگان به افراد نیازمند از قبیل مشاوره حقوقی تخصصی ، وکالت ، ثبت ازدواج ، ثبت اسناد رسمی ، امور کارشناسی ، داوری ، میانجیگری و پیگیری امور حقوقی افراد با ارزش مالی دو و نیم میلیارد تومان ارائه خواهد شد .