توزیع بسته های معیشتی توسط سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه در قالب نهضت کمک مؤمنانه 

ایرسا_ به همت حقوق دانان بسیجی تعداد یکصد بسته معیشتی مواد غذایی تهیه و بین نیازمندان و افراد معسر توزیع گردید.

به گزارش ایرسا آنلاین؛ مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه در حاشیه رزمایش کمک مؤمنانه حقوق دانان بسیجی اظهار داشت: سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه علاوه بر اجرای چندین مرحله رزمایش کمک مؤمنانه با توزیع بسته های معیشتی و مواد غذایی که با همت حقوق دانان بسیجی صورت گرفته است و امروز هم شاهد توزیع ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش دویست میلیون ریال بین افراد نیازمند هستیم، بلکه با حضور همین حقوق دانان بسیجی و انقلابی خدمات تخصصی حقوقی و قضایی رایگان به افراد بی بضاعت و نیازمند از طریق مجمع خیرین حقوق دان سازمان بسیج حقوق دانان صورت می گیرد و خدماتی از قبیل مشاوره های حقوقی ، وکالت رایگان ، ثبت اسناد رسمی رایگان ، ثبت ازدواج رایگان ، کارشناسی رایگان و … ارائه می شود .

رسول بهرامی پور همچنین از ادامه نهضت کمک مؤمنانه با رویکرد آزاد سازی زندانیان با اولویت جرائم غیر عمد گفت و اظهار داشت : نوبت اول این برنامه با آزاد سازی ۴۱ زندانی در چهارم آذر ماه انجام پذیرفت و امیدواریم که تا پایان سال بتوانیم مراحل دیگری از این نهضت کمک مؤمنانه را انجام دهیم و از همه خیرین عزیز تقاضا داریم در این کار خیر و خداپسندانه ما را یاری کنند.