ایرسا- جلسه تقدیر از دفاتر برتر استان توسط مخابرات منطقه کرمانشاه برگزار گردید. 

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه در جلسه ای که باحضور دکتر کلیج رئیس اداره عملیات فروش شرکت ارتباطات سیار ایران و دکتر امیری سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه برگزار گردید از دفاتر خدماتی برتر استان تقدیر به عمل آمد.

درادامه این گزارش دکتر کلیج بیان داشت :دفاتر پیشخوان باید خدمات متنوع خود را با کیفیت بالا و سرعت مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهند تا شرایط برای ارائه خدمات مطلوب تر به مردم فراهم شود.

در پایان این جلسه از دفاتر خدماتی برتر قدردانی شد .