ایرسا _ یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت:  فرآوری و صادرات محصولات مختص هر یک از مناطق مرزی در قالب تعاونی های مرزنشینی و ارائه تسهیلات به مرزنشینان می تواند در بهبود معیشت مرزنشینان و توسعه این مناطق موثر باشد.

دکتر زهرا ممتاز در گفتگو با خبرنگار ایرسا آنلاین، درباره نقش بازارچه های مرزی در ایجاد ظرفیت صادراتی و توازن منطقه ای گفت: وجود ۷ میلیون شهروند مرزنشین، تنوع اقلیمی و تنوع و اشتراکات قومی مرزنشینان ایرانی با همسایگان ظرفیت عظیمی برای مراودات تجاری با کشورهای همسایه محسوب می شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر ما این ظرفیت عظیم را به خوبی مدیریت کنیم تحریم ها هم بر زندگی مردم بی اثر خواهدشد.

وی تنوع در رویه های گمرکی و ناهماهنگی در مدیریت را علت عدم استفاده ایران از این ظرفیت عظیم تجاری به نفع اشتغال عنوان کرد و گفت: ما هم اکنون بیش از ۱۶ رویه گمرکی داریم که کوله بری و ته لنجی از معروف ترین آن هاست.

ممتاز درباره نقش تعاونی مرزنشینان در بهبود روند صادرات گفت: از تعداد ۵۳۳ تعاونی مرزنشین در کشور ۳۲۰ تعاونی آن فعالند و ۲۷ هزار مرزنشیان را هم به عنوان عضو و شاغل تحت پوشش خود دارند. فلسفه اصلی از ایجاد این تعاونی ها هم منتفع شدن خود مرزنشینان از مبادلات ارزی است اما در حال حاضر پول این مبادلات به جیب تاجران می رود و مرزنشینان فقط یک وسیله اند.

کارشناس اقتصادی بر این باور است که فرآوری و صادرات محصولات مختص هر یک از مناطق مرزی در قالب تعاونی های مرزنشینی و ارائه تسهیلات به مرزنشینان می تواند در بهبود معیشت مرزنشینان و توسعه این مناطق موثر باشد.

ممتاز همچنین توسعه منطقه ای، تقویت نظارت ها و ایجاد کسب و کارهای صنایع تبدیلی با معافیت های بیمه ای و مالیاتی را برای رونق معیشت مرزنشینان پیشنهاد کرد.

 

  • نویسنده : ارسلان زارعی تیرانی