ایرسا_ اولین اتحادیه صنفی باغبانی کشاورزی کشور در قصر شیرین راه اندازی شد.

به گزارش ایرسا آنلاین ، مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: اتحادیه باغبانی کشاورزی قصرشیرین با مشارکت ۵۷ درصدی اعضاء تشکیل و رسمیت یافت.
ایرج صفایی با اشاره به اینکه تشکیل این اتحادیه در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مبنی بر اجرای ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان‌ها راه اندازی شد گفت: ۷ نفر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و ۲ نفر به عنوان بازرسان صنف مذکور انتخاب شدند.
وی افزود: دو اتحادیه صنفی زراعت و دامپروری هم  ماه گذشته در شهرستان قصرشیرین راه اندازی شد.