ایرسا‌- تست و پلمپ کنتورهای منصوبه در پستهای تبادلی برون مرزی استان کرمانشاه توسط هیئت عراقی انجام گرفت.

به گزارش ایرسا آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای غرب، تست و پلمپ کنتورهای منصوبه در پستهای تبادلی برون مرزی استان کرمانشاه توسط هیئت عراقی انجام گرفت.

گفتنی است پیرو هماهنگی شرکت‌های توانیر و مدیریت شبکه برق ایران، هیئتی بلندپایه از مدیران و کارشناسان معاونت سرمایه‌گذاری و قراردادهای وزارت برق و شرکت برق منطقه مرکزی عراق وارد استان کرمانشاه شدند.

شایان ذکر است نمایندگان دفاتر بازار برق شرکت‌های برق منطقه‌ای غرب و توزیع نیروی برق استان کرمانشاه هیئت عراقی را جهت کنترل و پلمپ سیستم‌های اندازه‌گیری در خطوط تبادلی همراهی کردند و صحت کارکرد تجهیزات مورد تأیید طرفین قرار گرفت.