تجهیز ۹۰ در صدنانوایی های استان کرمانشاه به دستگاههای کارتخوان

ایرسا- معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از تجهیز بیش از ۹۰ درصد نانوایی‌های استان به کارتخوان هوشمند خبر داد.

به گزارش ایرسا آنلاین، محمدرضا عباسی گفت: تاکنون ۱۹۳۰ نانوایی استان به کارتخوان هوشمند مجهز شده‌اند که این تعداد معادل بیش از ۹۰ درصد نانوایی‌های استان است.
وی با بیان اینکه کار تجهیز ۱۰۰ نانوایی استان به کارتخوان هوشمند باقی مانده، گفت: این نانوایی‌ها به دلایلی همچون مشکلات مرتبط با کد مالیاتی تاکنون به کارتخوان هوشمند مجهز نشده‌اند.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اضافه کرد: به نانوایی‌هایی که مجهز به دستگاه کارتخوان هوشمند نشده‌اند یک مهلت ۱۵ روزه برای حل مشکلاتشان داده‌ایم .
عباسی ادامه داد: با تجهیز نانوایی‌ها امکان رصد فعالیت نانوایی‌ها به سادگی امکانپذیر است، کما اینکه از ابتدای همین ماه تاکنون ۸۰ مورد تخلف در سطح نانوایی‌های استان مشاهده شده که با متخلفان برخورد خواهد شد
در استان کرمانشاه ۲۰۳۰ واحد خبازی فعال است.