تجلیل از برندگان مسابقات قرآن و نهج البلاغه درمخابرات منطقه کرمانشاه

ایرسا_ همزمان بامیلادفرخنده ی حضرت فاطمه معصومه(س) وآغازدهه کرامت ،ازبرگزیدگان مسابقات قرآن و نهج ابلاغه در مخابرات منطقه کرمانشاه تجلیل به عمل آمد.

به گزارش ایرسا آنلاین نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه، دراین مراسم که مدیرمنابع انسانی ورئیس اداره حراست مخابرات منطقه کرمانشاه نیزحضورداشتند، حسین آتشکاری رئیس اداره روابط عمومی گفت:این مسابقات هرازچندگاهی به مناسبتهای مختلف ازسوی شرکت مخابرات ایران ومخابرات استان باهدف آشنایی وترویج معارف دینی وفرهنگ قرآنی برگزار می شود.

وی افزود:بحمدالله کارکنان مخابرات منطقه کرمانشاه واعضای خانواده آنان بااستقبال ازچنین مسابقاتی همواره حضورفعال دارند.

گفتنی است دراین مراسم از شش نفرازکارکنان واعضای خانواده آنان که حائزرتبه های اول تاسوم شده بودندبااهدای جایزه ولوح سپاس، تجلیل به عمل آمد.