ایرسا- سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالا‌های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: مرغ منجمد مورد نیاز بازاراستان به میزان کافی تامین شده است.

به گزارش ایرسا آنلاین، منصور کاکایی گفت: فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای اتحادیه مرغ و ماهی می‌توانند مرغ منجمد مورد نیازرا تهیه و با قیمت کیلویی ۴۸ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه کنند.
وی بااشاره بهاینکه در حال حاضر به اندازه نیاز استان مرغ گرم تولید می‌شود افزود: درماه‌های اخیر به دلیل عدم اطمینان تولیدکنندگان به بازار، مقداری نوسان تولید را در بازار مرغ وجود داشت که با برنامه‌ریزی صورت گرفته مرغ منجمد به اندازه کافی تهیه در حال عرضه به بازار است.