ایرسا- معاون اول رئیس جمهور در بدو ورود به استان کرمانشاه بر تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی برای سفر اربعین تاکید کرد .

به گزارش ، ایرسا آنلاین، محمد مخبر در سفر یک روزه به استان کرمانشاه، از پایانه‌های مرزی و روند تجهیز و آماده‌سازی مرز‌ها برای خدمات‌رسانی به زوار اربعین بازدید می‌کند.
مخبر در فرودگاه کرمانشاه با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه سفر اربعین باید هم ارزان و هم راحت انجام شود، گفت: اگرچه اربعین یک حرکت مردمی است و ما باید مردمی بودن آن را حفظ و تقویت کنیم، اما دستگاه‌های اجرایی موظف به تسهیل‌گری برای سفر اربعین هستند و آنچه از دست آن‌ها ساخته است، باید انجام شود.
مخبر ادامه داد: در همه مرز‌ها از جمله مرز خسروی، امکانات خوبی فراهم شده است، بنابراین از مردم می‌خواهیم از این امکانات استفاده و به تناسب جغرافیای کشور از گذرگاه‌ها عبور کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه به دلیل گرمای هوا بهتر است توقف زائران حداقلی باشد، گفت: برای بهداشت و سایر موضوعات، ستاد اربعین اقدامات بسیاری، هم در داخل و هم بیرون کشور، انجام داده است و البته خود مردم باید بتوانند با یک برنامه‌ریزی و تدارک درست از این برنامه استفاده کنند