ایرسا_ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در جلسه بررسی تشکیل نظام صنفی کشاورزی که با حضور مدیران ستادی، مدیران شهرستانها، ادارات تابعه، صاحبنظران و کشاورزان پیشرو، تشکلهای کشاورزی، اعضاء نظام صنفی استان در سالن شماره ۳ تشکیل گردید گفت: تقویت نظام صنفی کشاورزی یکی از الزامات در بخش کشاورزی جهت تسهیل در امورکشاورزان و بهره برداران است، لذا تشکیل و تقویت آن در شهرستانها را با جدیت پیگیری خواهیم نمود.

به گزارش ایرسا آنلاین ، نوربخش حاتمی ابتدا ضمن تشکر از مدیران و اعضا برای حضور در جلسه به ضرورت های تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور کشاورزان پرداخت و افزود: استقرار نظام صنفی کشاورزی باعث منزلت و هویت بخشی به حوزه کشاورزی در انجام اموربخش کشاورزی خواهد شد.

حاتمی با بیان اینکه تشکیل نظام صنفی در شهرستانها می بایست با جدیت پیگیری شود خاطرنشان کرد: مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها تشکیل و استقرار نظام صنفی را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی سپس با اشاره به مزیت های تشکیل نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: هویت بخشی به کشاورزان یکی از مزایای این نظام است که جهت انجام امورات کشاورزی می تواند بسیار به کشاورزان و بهره برداران کمک نماید‌.