برگزاری اولین جلسه کمیته طرح و برنامه و هیئت اندیشه‌ورزی شرکت برق منطقه‌ای غرب در سال ۱۴۰۲

ایرسا- اولین جلسه کمیته طرح و برنامه و هیئت اندیشه‌ورزی شرکت برق منطقه‌ای غرب در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.

به گزارش ایرسا آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای غرب، اولین جلسه کمیته طرح و برنامه و هیئت اندیشه‌ورزی این شرکت در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.

گفتنی است اعضای این کمیته پیشنهادهایی در خصوص حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین پیشنهادهایی در خصوص برگزاری مسابقات فرهنگی و قرآنی و… مطرح کردند.

شایان ذکر است این کمیته برای بهره‌مندی از نظرات همکاران فرهیخته و اندیشمند و خوش‌ذوق به‌منظور مشارکت در ارتقاء و رشد و تعالی برنامه‌های فرهنگی برق غرب تشکیل شده است.