برق ادارات پرمصرف کرمانشاه قطع می‌شود

ایرسا_ مدیرعامل توزیع برق استان کرمانشاه از نظارت جدی بر مصرف برق ادارات و دستگاه‌ها خبر داد و گفت: برق ادارات پرمصرف استان قطع خواهد شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، محمد مرادی اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا و افزایش مصرف برق، نظارت جدی بر نحوه مصرف برق در ادارات و دستگاه‌ها ضروری است که در این خصوص دستورالعمل تغییر ساعت کاری ادارات از سوی دولت صادر شده و ادارات ملزم به رعایت آن هستند.وی با بیان اینکه دستگاه‌ها در کنار تغییر ساعت کاری موظف به مدیریت مصرف برق نیز هستند، افزود: ادارات ملزم هستند در ساعت کاری ۳۰ درصد و در ساعت غیر کاری ۶۰ درصد مصرف برق خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته مدیریت کنند.

مدیرعامل توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تصریح کرد: تنظیم دمای سیستم‌های سرمایشی بر روی دمای ۲۴ و یا ۲۵ درجه سانتی‌گراد و خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی یک ساعت قبل از خروج کارکنان، از جمله مواردی است که باید توسط دستگاه‌ها مد نظر قرار گیرد.مرادی عنوان کرد: با نظارت مستمر و روزانه اکیپ‌های شرکت توزیع برق بر میزان مصرف برق ادارات و دستگاه‌ها اداراتی که پر مصرف باشند و مدیریت مصرف نسبت به سال گذشته را اعمال نکنند، ابتدا اخطار دریافت کرده و در گام بعدی برق آنها قطع خواهد شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته در برخی روز‌ها برق صد اداره پرمصرف قطع شد، ادامه داد: امسال نیز نظارت آغاز شده و به چند اداره نیز اخطار قطع برق داده شده، و طی هفته‌های آینده چنانچه دستگاهی مدیریت مصرف نداشته باشد برق آن اداره قطع خواهد شد.مدیرعامل توزیع برق استان کرمانشاه در پایان گفت: باتوجه به اینکه در بخش خانگی نیز مقرر شده در قالب طرح ۲۱*۱۵ ظرف مدت ۲۱ هفته پیک مصرف برقی که داریم، میزان مصرف نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یابد به مشترکینی که بتوانند میزان مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش دهند جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود.