ایرسا_ جلسه بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با سرقت تجهیزات مخابراتی در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، صبح امروز ۱۹ آذر ماه باحضور مهندس قبادیان، مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه و روسای ادارات حراست و حقوقی مخابرات استان و فرماندهان پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی و فرماندهی پلیس شهرستان کرمانشاه برگزارشد،علل وعوامل سرقتهای اخیروراههای پیشگیری ومقابله باآنها موردبحث وبررسی قرارگرفت.

در این جلسه ابتدا روسای ادارات حراست وحقوقی مخابرات استان گزارشی ازسرقتهای اخیرارائه وسپس مهندس قبادیان طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر ازفرماندهی و کادر انتظامی استان که در امر پیشگیری، شناسایی و دستگیری عوامل سرقت تجهیزات مخابرات همکاری تنگاتنگی بامخابرات استان داشته اند اظهار امیدواری کرد، با هم افزایی بین دستگاهها و مراجع ذیربط ،شاهد کاهش هرچه بیشتر سرقتها باشیم.

وی در بخش دیگری ازسخنان خودافزود: شرکت مخابرات همچون سایردستگاههای خدمات رسان نسبت به مقاوم سازی تاسیسات وتجهیزات ارتباطی خودبراساس استانداردهای مربوطه اقدام می نماید اما تعدد و فراگیر بودن سرقتهابه حدی است که علاوه برتحمیل هزینه ی بازسازی وترمیم کابلها،موجب قطع ارتباط واینترنت مردم می شودکه باتوجه به شرایط حاکم ناشی ازشیوع بیماری کروناولزوم استفاده هرچه بیشترمردم ازفضای مجازی وعدم مراجعه حضوری آنان برای انجام امورات مختلف،لازم است همدلی وهمکاری بیشتری ازسوی مراجع ذیربط صورت پذیرد.

درادامه ی این جلسه،فرماندهان حوزه های مختلف انتظامی استان نیزضمن ارائه گزارشی ازوضعیت سرقت تجهیزات مخابرات ،آمادگی خودرابرای همکاری هرچه بیشتردرزمینه ی اقدامات پیشگیرانه وتحویل سارقین به مقامات قضایی استان اعلام داشته وتاکیدنمودند: نیروی انتظامی دربرخوردبامجرمین هیچ گونه چشم پوشی نداشته وبااقتدارتمام باعوامل سرقت که موجب تضییع حقوق عامه وخسارت به بیت المال می گردندبرخوردخواهد نمود.

گفتنی است،هم استانیهای عزیز می توانند به منظور جلوگیری از قطع ارتباط و اینترنت خود درصورت مشاهده ی افراد مشکوک به سرقت، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ گزارش و یا با مرکز پاسخگویی شبانه روزی حراست مخابرات استان به شماره ۳۷۲۹۴۸۰۰ تماس حاصل نمایند.

  • خبرنگار : علی اشرف زارعی تیرانی