برآورد تولید ۷۰۰۰ تن ” کلزا” در استان کرمانشاه

ایرسا_ معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برآورد کرد: امسال بیش از هفت هزار تن دانه روغنی کلزا از مزارع استان برداشت شود.

به گزارش ایرسا آنلاین به نقل از ایسنا، با بیان اینکه امسال ۳۱۵۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا رفته، گفت: احتمالا میزان برداشت کلزا در مزارع استان از هفت هزار تن بیشتر شود.
حاتمی با بیان اینکه بیشترین کلزا در شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام آبادغرب و صحنه کشت شده، گفت: بیشترین سطح زیرکشت این محصول به شهرستان کرمانشاه اختصاص دارد.
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه سپس با اشاره به تدارک ۱۹ مرکز برای خرید تضمینی کلزا از کشاورزان، گفت: وجه کلزا در کوتاهترین زمان ممکن به حساب کلزاکاران واریز می شود.
حاتمی با بیان اینکه کلزا به صورت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری می شود،  قیمت خرید تضمینی کلزا در سال جاری را برای هر کیلوگرم محصول یازده هزار تومان اعلام کرد.
وی اشاره ای هم به سطح زیر کشت کلزا در استان کرمانشاه در سال گذشته داشت و گفت: سال زراعی گذشته ۲۸۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا رفته بود و در نهایت ۴۸۰۰ تن محصول از مزارع این استان برداشت شد.
برداشت کلزا در مناطق گرمسیر استان از نیمه دوم اردیبهشت و در مناطق سردسیر و معتدل استان هم از اواخر خرداد ماه آغاز می‌شود.