ایرسا_  رييس سازمان برنامه و بودجه مصوبه شوراي اقتصاد در مورد خريد تضميني محصولات زراعي را ابلاغ كرد با تصويب شوراي اقتصاد قيمت خريد تضميني محصولات زراعي براي سال زراعي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تعيين و تصويب شد.

به گزارش ایرسا آنلاین به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوبات شورای اقتصاد در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۰‏- ۱۳۹۹ از سوی دکتر نوبخت به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردید.

در این ابلاغ، قیمت ارقام مختلف برنج بر حسب درصد شکستگی دانه توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین شده است و خرید تضمینی برنج توسط سازمان مسئول خرید، منحصر به استان‌های گیلان و مازندران خواهد بود.
در این ابلاغ که با هفت بند و یک جدول تایید و تصویب شده است علاوه بر تعیین قیمت دیگر محصولات زراعی، قیمت خرید تضمینی گندم معمولی ۴۰۰۰۰ ریال ، عدس ۶۸۰۰۴ ریال، نخود ۶۲۸۲۴ ریال و قیمت دیگر محصولات به ریال در نظر گرفته شده است.
آنچه در پی می آید جدول خرید تضمینی محصولات زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ است که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است.