ایرسا- جلسه ستاد زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به ریاست مهندس علی چاله چاله سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه و با حضور،مدیران معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مدیران تولیدات گیاهی سازمان ،رییس مرکز تحقیقات کشاورزی ،معاون تعاون روستایی،مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان،نماینده ستاد اجرایی فرمان امام و...صبح امروز ۱۷ آبان ماه در سالن  جلسات شماره یک سازمان برگزار شد.

به گزارش ایرسا آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ابتدای این جلسه مدیر زراعت سازمان گزارشی از طرح جهش تولید در دیم زارها، تهیه و توزیع نهاده ها جهت کشت پاییزه،سطوح بیمه شده طرح ،شیوه نامه اجرایی کشاورزی قراردادی و…به جمع حاضر ارائه نمود.
در ادامه این جلسه مدیران معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی به بیان نظرات خود در خصوص دستورالعمل طرح پایداری تولید گندم، شیوه نامه الگوی کشت و کشت قراردادی پرداختند.
در ادامه این جلسه مهندس علی چاله چاله ضمن اشاره به وضعیت کشت پاییزه و توجه مدیران وزارت جهاد کشاورزی به طرح های الگوی کشت،کشت قراردادی،طرح جهش تولید در دیمزارها گفت: این طرح ها بی گمان باعث پایداری تولید خواهد شد.
وی سپس با پرداختن به اهمیت سه طرح وزارت جهاد کشاورزی جهت پایداری تولید افزود: قطعا این طرح ها نیازمند هماهنگی های درون سازمانی و برون سازمانی است و انتظار داریم دستگاه های مرتبط نیز با این طرح ها همراه شوند.
چاله چاله آنگاه از مدیران ستادی سازمان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها درخواست نمود نهایت توجه و پیگیری را نسبت به اجرای طرح های سه گانه وزارتخانه بکار گیرند و موانع و مشکلات طرح ها را احصاء و منعکس نمایند و با تمام توان و همراهی با دستگاه های مرتبط طرح های مذکور را در راس سیاست های خود قرار دهند.