ایرسا- مردان و زنان این سرزمین خالق مرصادها و رشادت هایی بودند که اجازه ندادند حتی ذرای از خاک کیان ایران اسلامی به دست دشمن بیفتد، حال همان پدر و مادرها شاهد بیکاری و هدر رفتن عمر عزیز جوانانشان هستند و اکنون چشم به قلم تدبیر مسئولان این استان دوخته اند که با تدابیر شان بیکاری از این سرزمین رخت بر بندد.

طاهره ظهرابی؛ اینجا سرزمین سنگ و رنگ و آب است، سرزمین هزاره های تاریخی ، سرزمین آثار باستانی ، سرزمین آثار ملی ، با ۴۰۰۰ اثر ثبت شده ملی و دو اثر ثبت شده ی جهانی ، دیارچهارفصل و چشمه ها و کوه ها و نخل ها و سراب ها ولی افسوس که چرخ گردشگری در این شهر خوابیده است و مردمان این استان نظاره گر تدابیر شما مسئولان و مدیران برای چرخاندن چرخ گردشگری در این استان خواهند بود.
اینجا کرمانشاه است، زنان این سرزمین یا دوشادوش مردانشان در کارهای کشاورزی کار کرده اند، یا در میادین علمی خوب درخشیده اند، یا در آوردگاه های ورزشی نام ایران را بر صدر جهان آورده اند و هزاران استعداد خفته در این دیار هستند که خودشان و درد هایشان گویی به فراموشی سپرده شده است، و من به نمایندگی زنان و دختران این استان پر از رنج، از شما تقاضا دارم صدای خفته ی زنان این دیار را بشنوید و برای دردهایشان مرحمی باشید
اینجا گهواره ی تمدن ایران زمین است، اینجا سرزمین رشادت ها و جوانمردی هاست، اینجا مردمانی دارد که با دردهای فراوانشان پای نظام و انقلاب شان ایستاده اند اما با بی مهری ها روبه رو شده اند.
مردم کرمانشاه از نخبگان و فعالان و مدیران میخواهند، نشاط و اشتغال که حلقه ی گم شده ی این دیار است را به آنها برگردانده شود.
من به نمایندگی از بانوان و خانواده های شهدای این شهر میگویم، با اتحاد و تلاش میشود شأن کرمانشاه را به کرمانشاهیان برگرداند.