ایرسا_ فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش پاوه در نشست این شورا خواهان تشکیل شورای معلمان ، شورای مدارس و گفتگوی جدی کلیه ذیمدخلان امر آموزش بعنوان شرط نهایی بازگشایی مدارس شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، جلیل بالایی اظهار داشت: شرط لازم برای بازگشایی مدارس زدن ماسک و واکسن می باشد اما شرط کافی گفتگو و ایجاد اقناع جمعی بین معلمان ، دانش آموزان ، اولیاء و کادر اداری مدارس که می بایست بصورت جدی در دستور کار شورای مدارس و شورای معلمان قرار گیرد.

فرماندار پاوه با اشاره به اینکه شرایط متفاوت مقطع ، محیط، نوع درس و نیز سطح همکاری اولیاء مربیان امکان تهیه نسخه واحد را غیر ممکن نموده است افزود: تدوین و اجرای هر مدرسه ی یک نسخه متناسب در دستور کار قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بازگشایی مدارس بصورت حضوری ، غیر حضوری ، تلفیقی و با رعایت پروتکل ها خواهد بود افزود.

شرط حضور در مدارس برای معلمان و دانش آموزان زدن واکسن و یا هر ۴۸ ساعت یکبار تست pcr خواهد بود.

بالایی با عنایت به وضعیت قرمز شهرستان از اولیاء و مربیان خواست ضمن تمهید مقدمات بازگشایی مدارس بصورت حضوری در زمان این اقدام خویشتن داری و همراهی کنند تا از وضعیت موجود خارج شویم زیرا انجام هر گونه تصمیم جدید در گرو خروج از وضعیت قرمز است که فقط با مشارکت مردم در واکسیناسیون و زدن واکسن و عدم شرکت در تجمعات و مراسمات قابل دسترس می باشد.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج دانش آموزی و ۱۳ آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا از برنامه های متنوع فرهنگی ناحیه بسیج سپاه شهرستان و آموزش و پرورش بصورت مجازی خبر داد و افزود امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعمیق تفکر بسیجی در همه بخش ها به ویژه حوزه فرهنگ و آموزش هستیم و باید به تکلیف خود در این مسیر که همانا شناخت ، تبیین و معرفی اندیشه بسیجی است عمل کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد گفتگو در مدارس زمینه مشارکت در تصمیم گیریها، شناخت مسئله ، راهکار و همراهی در اجراء آنرا سبب شود.

وی از اصحاب علم ، اندیشه و پژوهش خواست تا با مشارکت علمی خود زمینه اقناع افکار عمومی را فراهم نمایند.