بازرسی روزانه از ۵۰۰ کامیون در پایانه مرزی شوشمی

ایرسا_ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: با توجه به بازگشایی مجدد مرز شوشمی روزانه حدود 500 کامیون به این پایانه مرزی مراجعه می‌کند.

به گزارش ایرسا_ فریبرز کرمی اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مجدد مرز شوشمی روزانه حدود ۵۰۰ کامیون به این پایانه مرزی مراجعه می‌کند.

وی افزود: گشت‌های کنترل اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پاوه در مرز شوشمی بر فعالیت رانندگان کامیون نظارت دارند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: این گشت‌ها در این مدت توانسته‌اند ۵۳ کامیون که داری تخلف اضافه تناژ و ظرفیت غیرمجاز بوده‌اند را شناسایی و جهت اعمال جرائم قانونی به پلیس راه و حوزه معاونت حمل و نقل اداره‌کل راهداری  وحمل ونقل جاده ای استان معرفی کنند.