ایرسا_ مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه از ایستگاه مخابراتی کانی کچکینه از توابع شهرستان روانسر بازدید کرد.

به گزارش ایرسا آنلاین، مهندس قبادیان به همراه رئیس اداره حراست مخابرات استان، ضمن بازدید از ایستگاه مخابراتی کانی کچکینه شهرستان روانسر ،در جریان وضعیت حفاظتی و امنیت ایستگاه و تجهیزات منصوبه قرار گرفت.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه در حاشیه این بازدید گفت: ایستگاه های مخابراتی در راستای تقویت و ارتباط شبکه بسیار حائز اهمیت می‌باشند و بحمدالله در استان کرمانشاه ، ایستگاههای مخابراتی به آخرین تکنولوژی های موجود در جهت خدمت هرچه بیشتر به مردم عزیز مجهز گردیده اند .

وی همچنین از مسئولان حفاظت و امنیت ایستگاههای مخابراتی که به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌نمایند، تقدیر و تشکر کرد.