اهدای بیش از ۵ میلیارد توسط بنیاد پویانه علم به پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بابل

ایرسا_ مدیرعامل بنیاد پویانه علم از اهدای مبلغ ۵ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و پانصد هزار ریال توسط خيرين محترم "بنیاد پویانه علم"، به حساب ٧٢٨ نفر از پرسنل با حقوق پايين در دانشگاه علوم پزشکی بابل و در راستای کمک به مبارزه با کرونا خبر داد.

به گزارش ایرسا_ چندی پیش بنیاد پویانه علم به منظور تقدیر از زحمات کادر درمانی و پرسنل درگیر در مبارزه با کرونا برابر لیست اعلام شده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مبلغ ۷۵۰۰ میلیون ریال را به طور مستقیم به حساب ۱۲۶۷ نفر پرسنل درگیر واریز نمود.