انجام اقدامات زیبایی توسط افراد بدون مجوز ممنوع است

ایرسا- رئیس سازمان نظام پزشکی کرمانشاه گفت: دخالت افراد غیر پزشک و افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ممنوع بوده و جرم می باشد ، اما متاسفانه به دلیل مسائل و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد ، شاهد اقدام مداخله گران در امور پزشکی هستیم.

به گزارش ایرسا آنلاین، دکتر حیدری با اشاره به اینکه در آرایشگاه ها تزریق ژل ، بوتاکس و حتی انجام لیزر بدون داشتن مجوز انجام می شود، اظهار کرد: انجام این امور توسط پزشکان دارای مجوز باید انجام گیرد اما به دلیل عدم آگاهی در جامعه ، برخی از مردم برای انجام این اقدامات به آرایشگاهها مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در موارد متعددی تزریق ژل و اقدامات مشابه در منزل مسکونی یا در آرایشگاهها موجب عوارض و مشکلات پوستی جدی شده و سلامت فرد را تهدید کرده است.

حیدری گفت: پرداخت هزینه کمتر و همچنین تبلیغات در فضای مجازی از جمله مواردی است که مردم به سمت مکانهای فاقد مجوز می روند و این همه ضرر و زیان مالی و جانی برای خودشان ایجاد می کنند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کرمانشاه با تاکید بر اینکه صرفاً تبلیغات در فضای مجازی دلیل بر تایید بر فعالیت شخص یا مکان خاصی نیست و مردم به ویژه بانوان گرانقدر میبایست در این زمینه هوشیار عمل کنند، افزود: به دنبال افزایش این مداخلات نامه‌ای توسط نظام پزشکی به دادستانی مبنی بر برخورد با افراد فاقد صلاحیت در امور زیبایی ارسال شد که امیدوارم که با آگاهی و هوشیاری مردم و فرهنگسازی درجامعه ، خود مردم به این افراد مراجعه نکنند.