محمدعلی مهری:

انتخابات و فضای مجازی

ایرسا_ ششمین دوره فعالیت کاندیدای شورای اسلامی شهرها این دوره در حالی آغاز شده است که تکنولوژی کارآمدترین ابزار تبلیغات آنها شده است.

تبلیغات محیطی تا حدودی جای خود را به فضای مجازی در بستر گوشی های همراه و دیگر رسانه ها داده است.امسال دومین دور تبلیغات نامزدهای انتخاباتی شوراهای شهرهاست که این تکنولوژی توانسته جای خیلی از دید و بازدید و گردهمایی و حتی حضور خانه به خانه صاحب نفوذان و پایگاه های رای را به خود اختصاص دهد و در واقع با این تکنولوژی هزینه خیلی از نامزدها به صورت قابل توجهی کاهش می یابد .تاثیر فضای مجازی این دوره از انتخابات با همه گیری ویروس کرونا به مراتب موثرتر از ادوار قبل خواهد بود.

گروه های اجتماعی مجازی و در صدر آنها پیام رسان تلگرام امروزه به محل تبلیغات و معرفی نامزدهای انتخاباتی خصوصاً نامزدهای شورای اسلامی شهرها شده است و توانسته در شناساندن و معرفی کاندیدا و آندسته از آنها که به ندرت برنامه هایی دارند بر همگان تبیین کند .لذا ضرورت دارد در این روش از انتخابات رعایت اخلاق مداری و حفظ حرمت ها بیشتر مد نظر باشد ،چرا که یک شخص با اکانت های نامشخص و نوعاً جعلی به اسم افراد دیگر در حمایت از شخصی و یا تخریب رقیب می تواند نقش موثر یا مخرب در فضای مجازی ایفا کند .

همچنین امروزه که داشتن گروههای بزرگ تلگرامی و تعداد ممبرها نوعی امتیاز لحاظ میشود و حضور افراد به نوعی شاید حامیان نامزد مد نظر محسوب شود،لذا اضافه کردن افراد در گروه های تلگرامی اگر با اجازه صورت پذیرد علاوه بر رضایت قبلی و قلبی، نوعی حمایت واقعی هم به حساب می آید.

طوری نشود که افراد بخاطر افزایش حجم پیام ها و تعدد گروههای تلگرامی و نوعاً واتساپی خسته شوند و به این موضوعات بی توجه گردند. ضرورت حفظ حرمت ها به گونه ای باشد که در انتخابات پیش رو همین عرصه مَجازی مُجاز شمرده شود و در انتخابات آینده دیگر بساط تبلیغات محیطی و آلودگیهای بصری از قبیل پوستر، بنر ، تراکت و از همه مهمتر دیوار نویسی ها که مصداق وندالیسم اجتماعی است برچیده شود .