ایرسا _در بررسی واژه امنیت در گام نخست؛ نگاه ما را به سمت عوامل فیزیکی و توپوگرافی منطقه ای، معطوف می دارد و تلاش می کنیم براساس پروتکل های نظام پدافند غیر عامل، تمام توان و امکانات خود را برای حفاظت از نقاط ضعیف و تقویت آن ها، به کار بگیریم. البته این نگاه سنتی به دفاع؛ همواره هزینه بردار و با پایین ترین منافع همراه بوده است.

به گزارش ایرسا آنلاین، یک برنامه ریزی استراتژیک در مسیر روند علمی پدافندی، همه عوامل محیطی را در بر می گیرد و حتی ممکن است میزان نور یک اتاق و نوع و میزان پرتو زایی و پرتو افشانی این نور و یا زاویه تابش آن، برای یک کادر اجرایی متخصص، ماهر یا نیمه ماهر، مهم باشد، درعین حال، همین نور، ممکن است در فضایی عادی، مانند پارک های تفریحی از چنین درجه بالای اهمیتی برخوردار نباشد.

بر این اساس؛ نوع محیط، نوع کاری که در محیط انجام می شود، ارزش افزوده فعالیت هایی که در فضاهای کاری ایجاد می شود، پیوستگی یا به تعبیر بهتر، سازواری مصالح به کار رفته با توجه به سنستیو و حساسیت کاری در ساختمان ها، دوری و نزدیکی ساختمان های پر تردد اداری به مناطق خطر آفرین، میزان گرمازایی و تاثیر آن بر انفعالات شیمیایی و احتراق های ناخواسته و مبتنی براین فعل و انفعالات و ده ها مورد قابل تامل دیگر؛ اهمیت و اولویت جایگاه و موقعیت استقرار محیط را نشان می دهد.

نوع اندیشه انسان در چینش ابزار و شیوه بهره گیری از آن ها، در حقیقت میزان شناخت فرد را در دانش بهره وری، مشخص می کند. به زعم بسیاری از کارگزاران سیستم های دولتی و یا خصوصی، کیفیت کار و شناخت محیطی منوط به گرایش ها و تمایلات کادر اجرایی در تمامی زمینه هاست، اما بهره وری به مفهوم بهره برداری مناسب و متناسب با خواسته ها و نیازها، در امر دفاع آکادمیک از داشته ها و در اصلاح الگوی مصرف، بسیار تاثیر گذار است.

در واقع هر کسی که در یک موسسه یا شرکت، بنابه علاقه، تخصص و یا تجارب خود، به انجام کاری مبادرت می ورزد، پیش از هرچیز باید دانش محیط شناسی، موقعیت یابی و تسلط بر ابزارهای منطبق بر کار و محیط را فراگیرد و بنابراین وجود یک نظام آموزشی منسجم و منطبق بر نیازهای محیطی، بسیار ضروری می نماید.

مولفه های حفظ و ارتقای امنیت، تنها در امور فیزیکی خلاصه نمی شود‌، بلکه دیدگاه ها و اندیشه ها و فرهنگ ها، همچنین طرز تلقی ها از پدیده های پیرامونی و افزایش مهارت های اجتماعی و ترمیم روابط فردی، می تواند به عنوان پایه های امنیت پایدار تلقی گردد.

نویسنده : علیرضا افسری نظرآبادی