ایرسا_ هدایت حاتمی در نشست تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی که در سراسری شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد گفت: اهمیت بخش کشاورزی از آن روی است که خانواده های زیادی را در استان در بر می گیرد و نقش یکایک کشاورزان در امنیت غذایی کاملا مبرهن و روشن است و این مقوله یعنی امنیت غذایی مورد تاکید استراتژیست های هر کشوری بوده و بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش ایرسا آنلاین، هدایت حاتمی اظهار کرد: تعداد افراد جامعه صنعتی استان شاید به ۳۰ هزار نفر نرسد، اما در عرصه کشاورزی شاهد فعالیت ۱۶۰ هزار نفر بصورت مستقیم هستیم و رهنمون کردن این افراد به سمت نو گرایی و ضریب دانش دشوار است اما گریزی از آن هم نیست.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استان افزود: می بایست از نمونه ها بعنوان مشاور امین مدیران استفاده شود.

وی افزود: موفقیت ها در عرصه کشاورزی با پیشتاز بودن و نو اندیشی در عرصه تولیدات کشاورزی به دست می آید.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: موفقیت ها در عرصه های کشاورزی را مستلزم استفاده بهینه از نمونه های بخش کشاورزی بحساب آورد و گفت : تلاش مدیران عرصه کشاورزی می بایست در این مسیر قرار بگیرد که چنین نمونه هایی تکثیر داده شوند و تعداد آنها روز به روز افزایش یابد.

دکتر حاتمی در پایان گفت : عرصه تحقیق باید زمینه کشاورزی هوشمند و اقتصادی را در استان فراهم نماید.