امروز بسیج حقوق دانان هم در حوزه پیش روندگی و پیش برندگی نقش آفرین است

ایرسا_ رئیس سازمان بسیج حقوق دانان کشور در دیدار با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه بسيج حقوق دانان بدنبال کمک به کارآمدسازی مجموعه های حقوقی، قضایی و تقنینی است گفت: امروز بسیج حقوق دانان هم در حوزه پیش روندگی و پیش برندگی نقش آفرین است.

به گزارش ایرسا آنلاین، دکتر بهرامی پور با اشاره به نقش حساس و تعیین کننده سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: سازمان قضایی نیروهای مسلح همزمان حافظ حقوق مردم و اقتدار نیروهای مسلح است و از جایگاه ویژه ای در دستگاه قضایی برخوردار است.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه بسیج حقوق دانان می تواند در دفاع از حقوق عامه بسیار نقش آفرین باشد افزود: بسیج حقوق دانان بعنوان مجموعه تخصصی مردمی می تواند در حوزه مختلف حقوقی و قضایی مطالبه گری نماید.

حجت الاسلام پورخاقان افزود: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان بسیج حقوق دانان می توانند در دفاع و صیانت از حقوق عامه به صورت مشترک فعالیت های موثری انجام دهند و ما آماده هرگونه همکاری و تشکیل کارگروه مشترک همکاری با سازمان بسیج حقوق دانان هستیم.