ایرسا- سرپرست بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: بر اساس تفاهمنامه بیمه سلامت با سازمان بهزیستی امسال کدخدمتی به معلولان از ۹ کد به ۵۹ کد خدماتی افزایش یافت.

به گزارش ایرسا آنلاین، رضا تحویلیان گفت:  از این تعداد کد خدماتی ۱۵ مورد در حوزه ارتوپدی فنی یا اعضای مصنوعی، ۱۱ کد در حوزه گفتار درمانی، ۹ کد در حوزه شنوایی سنجی، ۷ کد در حوزه بینایی سنجی، ۶ کد در حوزه کار درمانی، ۵ کد در حوزه فیزیوتراپی و ۶ خدمت نیز در حوزه توانبخشی است.

وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه علاوه بر افزایش تعداد خدمات توانبخشی، ۷۰ درصد هزینه خدمات در بخش‌های دولتی، عمومی غیر دولتی و خیریه تحت پوشش سازمان قرار گرفته است.