ایرسا- با هدف بررسی مسائل و مشکلات واحدهای گیاهپزشکی و لزوم استمرار نظارت بر داروخانه های گیاهپزشکی جلسه ای با حضور مهندس بهرامی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و مهندس شریفی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، مهندس بهرامی در این جلسه، ضمن اشاره به اهمیت تولید محصولات سالم، بر مصرف کارشناسی و درست سموم کشاورزی که بدون شک باعث کاهش مصرف سموم کشاورزی در مزارع می شود، تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه که کارشناسان مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، تصمیماتی در خصوص استفاده بهتر از دانش و تجربه کارشناسان گیاهپزشکی و فعالیت بیشتر کلینیک های گیاهپزشکی، همچنین نظارت های مستمر بر فعالیت مراکز فروش داروخانه های گیاهپزشکی اتخاذ شد.

همچنین مقرر شد بر اساس نظام نامه صدور مجوز واحدهای گیاهپزشکی، با فعال تر شدن کلینیک های گیاهپزشکی، فرهنگ سازی لازم در زمینه هدایت کشاورزان به این کلینیک ها برای تشخیص بیماری و آفات گیاهی انجام شود که این موضوع باعث می‌شود کشاورزان در زمان بروز بیماری و آفات در مزارع، حتما با نظر کارشناسان گیاهپزشکی از روشهای مبارزه و کنترل و سموم کشاورزی استفاده کنند.

گفتنی است با توجه به رصد فعالیت داروخانه های گیاهپزشکی در سامانه مانیتورینگ، مراکز فروش سموم کشاورزی موظف هستند سموم خریداری شده و فروخته شده را در این سامانه ثبت کنند که با ادامه این روند، امید است ضمن علمی تر شدن مصرف سموم، با کاهش میزان سموم کشاورزی، تولید محصولات سالم افزایش یابد.