افزایش عملکرد شعب تحقیق و اجرای احکام کیفری/ کاهش چشمگیر پرونده های مسن در دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه در سال گذشته

ایرسا_  دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه به ارائه گزارشی از عملکرد شعب مختلف دادسرای عمومی و انقلاب استان طی سال 1399‌ پرداخت و اظهار کرد: علیرغم افزایش 25 درصدی ورودی پرونده به شعب دادسرا به علت شرایط اجتماعی و اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه دشمنان و شیوع بیماری کرونا، با پیگیری و نظارت های لازم، خوشبختانه آمار پرونده های مانده در شعب دادسرای کرمانشاه کاهش چشمگیری داشته و آمار پرونده های مختومه نیز بیشتر از پرونده های ورودی بوده است.

به گزارش ایرسا آنلاین، شهرام کرمی با بیان اینکه در سال گذشته، ۴۸ هزار و ۳۹۵ پرونده به شعب تحقیق(دادیاری، دادستانی و بازپرسی) استان وارد شد، گفت: این درحالی است که حدود ۸۷۰۶ پرونده نیز موجودی از قبل داشتیم و تعداد پرونده های ورودی به این شعب هم به نسبت سال قبل آن افزایشی ۲۵ درصدی داشت.دادستان کرمانشاه افزود: براین اساس، تعداد ۵۰ هزار و چهار مورد از این پرونده ها در این مدت مختومه شد که نسبت به سال ماقبل آن ۳۴ درصد افزایش داشت.

وی مجموع تعداد پرونده های مانده در این شعب را طی سال گذشته ۷۰۹۷ پرونده اعلام کرد که حاکی از کاهش ۱۸ درصدی این تعداد نسبت به مشابه ماقبل آن است. به گفته این مسئول عملکرد شعب تحقیق دادسرای کرمانشاه در این مدت بیش از ۲۱۰ درصد رشد داشته است.

کرمی در ادامه به تشریح عملکرد شعب اجرای احکام کیفری دادسرای استان هم پرداخت و گفت: طی سال گذشته ۱۰ هزار و ۴۷۱ پرونده در شعب اجرای احکام کیفری موجودی داشتیم و ۱۶ هزار و ۲۳۰ پرونده هم به این شعب وارد شد.وی تعداد پرونده های مختومه در این شعب را ۱۷ هزار و ۹۱۸ پرونده اعلام کرد که نسبت به مشابه قبل آن افزایش داشته است. دادستان کرمانشاه تعداد پرونده های مانده این شعب را نیز با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل ۸۷۸۳ فقره عنوان کرد و گفت: مجموعا در شعب اجرای احکام کیفری دادسرا بیش از ۷۵۰ درصد افزایش عملکرد مثبت داشته ایم.

وی در ادامه اعلام کرد: در بخش شعب شورای حل اختلاف در دادسرا هم طی سال ۱۳۹۹ جمعا ۶۳۵۹ فقره پرونده ورودی داشتیم و تعداد ۷۵۸ پرونده نیز از قبل مانده بود.کرمی تاکید کرد: از این پرونده ها تعداد ۶۹۳۷ فقره مختومه شد و جمعا ۱۹۱ پرونده دیگر هم باقی ماند. مدعی العموم استان گفت: از عملکرد بخش شعب شورای حل اختلاف هم طی سال گذشته رشدی ۱۹۰ درصدی داشته است.

وی در خاتمه در راستای دستورالعمل ریاست معزز قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع به پرونده‌های مسن، در خصوص مقایسه تعداد پرونده های مسن (تاریخ ورود پرونده تا قبل از ۰۱/۰۷/۱۳۹۸) در سال ۱۳۹۸ با سال ۱۳۹۹ در شعب تحقیق، یادآورشد: تعداد پرونده های مسن در شعب تحقیق در پایان سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۳۶۷ فقره بوده که با کاهش چشمگیری به ۲۲۰ فقره در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده شده است.

همچنین در خصوص مقایسه تعداد پرونده های مسن در سال ۱۳۹۸ با سال ۱۳۹۹ در شعب اجرای احکام کیفری افزود که تعداد پرونده های مسن در شعب اجرای احکام کیفری در پایان سال ۱۳۹۸ تعداد ۶۶۳۹ فقره بوده که با کاهش قابل توجهی به ۳۲۵۴ فقره در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده شده است.