افتتاح ۳۳ پروژه بخش کشاورزی با اعتبار بیش از ۵۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۱۰ نفر

ایرسا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعلام این مطلب گفت؛ در هفته دولت ۳۳ پروژه بخش کشاورزی استان کرمانشاه با اعتبار ۵۵ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان و اشتغالزایی ۳۱۰ نفر افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرسا آنلاین، مهندس شهریار قاسمی با بیان این خبر افزود؛ پروژه های موصوف شامل ۲۲ پروژه در بخش آب و خاک با اعتبار بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۲۶۳ نفر، ۲پروژه باغبانی با اعتبار بیش از ۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۰نفر، ۵ پروژه تولیدات دامی با اعتبار بیش از ۶ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان و اشتغال ۱۱ نفر و ۴ پروژه صنایع تبدیلی کشاورزی با سرمایه گذاری ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۲۶ نفر است.