ایرسا_ به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر ۹۹ و با حضور وزیر جهاد کشاورزی و با همراهی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولین محلی واحد گلخانه ۵۰۰۰مترمربعی عابدین ملکی واقع در روستای دهکبود درود فرامان شهرستان کرمانشاه امروز شنبه ۱۸بهمن ماه به بهره برداری رسید.

به گزارش ایرسا آنلاین ، این پروژه با سرمایه گذاری ۳۰میلیارد ریال احداث شده که شامل اخذ تسهیلات به مبلغ ۲۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و ۷میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال آورده آورده مجری پروژه می باشد.

با بهره برداری از این گلخانه سالیانه ۵۰۰ هزار گل شاخه بریده شامل گل رز تولید و به صورت مستقیم برای ۸ نفر شغل ایجاد شده است