اعلام شرایط برگزاری روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر / برگزاری مراسم فقط در مناطق سفید

ایرسا_ معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامه ای به حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی و رییس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وزارت کشور ضمن اعلام ضوابط بهداشتی و شرایط برگزاری روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر تاکید کرد: این مراسم فقط در مناطق سفید برگزار شده و از برگزاری آن در سایر مناطق نیز پرهیز شود.

به گزارش ایرسا آنلاین، و بنابر اعلام وزارت بهداشت، دکتر رییسی در بخشی از این نامه با بیان این که تا قبل از شیوع این ویروس منحوس، ‌برگزاری مراسم مذهبی و آئینی به صورت عادی و برگرفته از اعتقادات،‌ در جریان بوده لیکن با انتشار بیماری کرونا این روند با مخاطره مواجه شده است، تاکید کرد: برقراری تعادل میان انجام مراسم ،‌ آئین ها و فرائض مذهبی با حفظ سلامت و امنیت جان شهروندان در زمان وقوع بیماری های همه گیر در دنیا یکی از حساس ترین موضوعات تصمیم گیران بوده که نیازمند تامل و تدبیر خاصی می باشد.

بر اساس اعلام معاونت بهداشت، ضوابط بهداشتی و شرایط برگزاری روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر به شرح زیر است

شرایط برگزاری عرفه

– اولویت برگزاری مراسم عرفه از طریق فضای مجازی می باشد.

– مراسم عرفه فقط در مناطق سفید برگزار شود.

– از برگزاری مراسم عرفه در سایر مناطق (زرد، نارنجی و قرمز) پرهیز شود.

– در صورت برگزاری حضوری در مناطق سفید در حد چند محل مشخص بدون تجمع و فیلمبرداری و پخش مستقیم از رسانه ملی و استانی و بهره گیری مردم در منازل از رسانه ملی (رادیو و تلویزیون) انجام شود.

– در صورت برگزاری حضوری در مناطق سفید، در تعدادی از مراکز مشخص شده (مراکز شهرستان ها )و در فضای باز با رعایت فاصله۱٫۵ متر و استفاده از ماسک و جمعیت حداکثر ۵۰ نفر رعایت شود.

– در صورت بر برگزاری در مناطق سفید در مکان های مسقف با ۲۵ در صد ظرفیت محل حداکثر ۵۰ نفر به ازای هر نفر ۴ متر مربع دارای تهویه مناسب و استفاده از ماسک رعایت شود.

– بدون توزیع نذری و پذیرایی در صورت توزیع مواد غذایی و توزیع آب بایستی به صورت بسته بندی یک نفره باشد.

– برگزاری مراسم در فضای باز بیش از دو ساعت و در فضای مسقف و سرپوشیده بیش از یک ساعت نشود.

– گندزدایی قبل و بعد از مراسم محل (سطوح مشترک ) ضروری بوده و باید انجام شود.

– وجود مواد ضدعفونی دست در ورودی محل برگزاری مراسم ضروری می باشد.

– کنترل تردد و ورود و خروج جهت جلوگیری از تجمعات توسط مسئولین برگزاری انجام شود.

– مراکز بهداشت با هماهنگی سازمان تبلیغات و مسئولین برگزاری هماهنگی لازم جهت نظارت و کنترل بهداشتی برنامه ریزی نمایند.

– مسئولین برگزار کننده، ماسک جهت افرادی که فاقد ماسک می باشند در نظر گرفته و هنگام ورود به محل جهت استفاده تحویل داده شود.

شرایط اعیاد قربان و غدیر

– برگزاری هر گونه مراسم و جشن و نماز عید غدیر و قربان فقط در مناطق سفید از نظر شیوع بیماری کووید ۱۹ انجام شود.

– از برگزاری مراسم و نماز اعیاد قربان و غدیر در مناطق زرد، نارنجی و قرمز پرهیز شود.

– از برگزاری هر گونه مراسم جشن اعیاد با تجمعات بزرگ پرهیز شود.

– برگزاری مراسم به صورت مجازی و رسانه های ملی انجام شود.

– از فعال شدن ایستگاه های صلواتی جهت توزیع شیرینی و شربت و موارد مشابه پرهیز شود.

– اولویت برگزاری نماز اعیاد قربان و قدیر در مناطق سفید در فضای باز با رعایت فاصله ۱٫۵ متری و با استفاده از ماسک و همچنین مهر و سجاده شخصی می باشد.

– درصورت برگزاری نماز عید غدیر و قربان به صورت مساجد محله در مناطق سفید با حداکثر ۵۰ نفر نمازگزار و رعایت فاصله ۱٫۵ متری از هم ضروری می باشد.

– حداکثر زمان جهت برگزاری نماز غدیر و قربان از یک ساعت بیشتر نشود.

– استفاده از ماسک توسط نمازگزاران و همه افراد شرکت کننده در مراسم فریضه نماز الزامی می باشد.

– استفاده از سجاده و مهر شخصی توسط نمازگزاران ضروری می باشد.

– در صورت برگزاری در فضای سر پوشیده و مسقف، داشتن تهویه مناسب ضروری می باشد بطوریکه حداقل در و پنجره ها در مدت برگزاری نماز باز باشد.

– سطوح مشترک محل های برگزاری قبل و بعد از مراسم توسط مسئولین برگزاری گندزدایی شود.

– در ورودی محل برگزاری امکانات ضدعفونی دست فراهم و تعبیه شده باشد.

– مسئولین برگزار کننده، ماسک جهت افرادی که فاقد ماسک می باشند در نظر گرفته و هنگام ورود به محل جهت استفاده تحویل داده شود.

– مردم از دید و بازدید اعیاد قربان و غدیر در همه مناطق پرهیز نمایند.

– استفاده از ظرفیت صدا و سیما ملی و استانی در اطلاع رسانی عمومی ضروری می باشد.

– مراسم قربانی و ذبح آن طبق دستورالعمل سازمان دامپزشکی عمل گردد.

– از ذبح قربانی در منازل پرهیز شود.