ایرسا- توصیه‌های ایمنی برق در ایام عزاداری اباعبد ا… الحسین (ع) توسط شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

۱ شبکه های هوایی برق عایق نیستند، به آن ها نزدیک نشوید.

۲️ هنگام حمل و نصب پرچم های ویژه عزاداری، شبکه های هوایی برق را مد نظر داشته باشید. *خطر برق گرفتگی در کمین است*.

۳ برای دریافت انشعاب برق موقت به ادارات برق مراجعه کنید.

۴ از نصب پرچم، علم و پرده های مخصوص عزاداری به تاسیسات شبکه، ترانسفورماتورها و پایه های برق خودداری کنید.

۵️ تلفن مرکز فوریت ها و اتفاقات برق با شماره ۱۲۱ در طول ۲۴ ساعت آماده پاسخگویی است.

۶️ هنگام حرکت دسته ها و حمل علم و پرچم های مخصوص عزاداری، شبکه های هوایی عبوری از عرض خیابان ها مد نظر باشند.

۷️ حریم یا فاصله شبکه های برق برای پیشگیری از هرگونه برق گرفتگی ۳ متر است.

۸️ به هیچ وجه خودسرانه و از روش‌های غیر فنی و غیرمجاز از شبکه عمومی یا منازل جهت تامین روشنایی داخل محافل استفاده ننمایید.

۹️ جهت تامین سرمای داخل محافل از لوازم برقی پرمصرف و برای تامین روشنایی از لامپ های پرمصرف نظیر مدادی، خیاری، گازی و… استفاده نکنید.