ایرسا_ رئیس کمیته امداد شهرستان سرپل ذهاب گفت: در نیمه نخست امسال از طریق کاریابی ها زمینه جذب ۷۹ مددجوی سرپل ذهابی به بازار کار فراهم شده است.

به گزارش ایرسا آنلاین، علی اکرم منصوری، رئیس کمیته امداد شهرستان سرپل ذهاب گفت: یکی از برنامه های این نهاد ایجاد فرصت شغلی برای مددجویان از طریق کاریابی و تعامل با کارفرمایان است.

منصوری افزود: در نیمه نخست امسال از طریق کاریابی ها زمینه جذب ۷۹ مددجوی سرپل ذهابی به بازار کار فراهم شده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد به کارفرمایانی که مددجویان تحت حمایت را به کار گمارند بسته های تشویقی اعطا می کند، افزود: پرداخت تسهیلات کارفرمایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان در ازای به کارگیری هر مددجو یا پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال متوالی از بسته های تشویقی این نهاد است.

رئیس کمیته امداد شهرستان سرپل ذهاب با تاکید بر اینکه کمیته امداد آمادگی دارد نیروی مورد نیاز کارفرمایان و بنگاه های کاریابی را براساس مهارت، جنس، سن و.. تامین کند، تصریح کرد: همچنین این نهاد در صورت نیاز کارفرمایان به نیروهای مهارت دیده، آموزش های شغلی رایگان به این مددجویان ارائه می دهد.