ایرسا- بعضی از والدین ممکن است کودک خود را دوست داشته باشند ولی به او احترام نگذارند.

به گزارش ایرسا آنلاین، نکته مهمی که والدین باید به آن دقت کنند این است که دوست داشتن کودک کافی نیست، بلکه لازم است شما برای او احترام قائل باشید.
احترام مانند دوست داشتن، هم از طریق بیان و هم از طریق عمل نشان داده می شود.

شما می‌توانید با گوش دادن فعال به حرفهای کودک، برقراری تماس چشمی، توجه به گفته‌های کودک بدون آنکه برای اتمام سخنانش بی‌صبری نشان دهید، کمک کردن به کودک در یافتن کلمات مناسب برای توضیح دادن و به زبان آوردن هیجاناتش و قطع نکردن حرفهای او؛

هم‌چنین پرسیدن سوالاتی مانند “منظورت از این چیزی که گفتی….چیست؟”یا “راجع به این مسئله ….. چه فکر می‌کنی؟” و بدین‌وسیله احترامی را که او بدان نیاز دارد برآورده سازید.

شما هم‌چنین می‌توانید با تشویق کاری که او انجام می‌دهد احترام خود را نسبت به او نشان دهید، حتی اگر این کار کامل و بی‌نقص نباشد. دراین‌ صورت او فرصت می‌یابد تا عقاید خود را بدون ترس از تمسخر و استهزا نمودن بیان کند.

احترام به کودک اضطراب و تنش او را کاهش خواهد داد.

از طرف دیگر، اگر شما خیلی آسان‌گیر باشید و اجازه دهید به دیگران آسیب بزند یا به حقوق دیگران تجاوز کند، او هرگز رفتار مسئولانه نسبت به دیگران را نخواهد آموخت و در نتیجه مورد احترام نیز واقع نخواهد شد.

نویسنده‌: سمیرا میرزایی
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی