ایرسا_ مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح ملی مزیت سنجی شغلی " در شهرستان های استان، گفت: در این طرح؛ فهرست ۵۰ شغل دارای مزیت در هر شهرستان به صورت رایگان در اختیار دستگاه های متولی اشتغال، کارآفرینان و پژوهشگران کسب و کار قرار می گیرد.

به گزارش ایرسا آنلاین؛ محسن رخصی گفت: طرح ملی “مزیت سنجی شغلی ” همزمان با سراسر کشور در شهرستان های استان کرمانشاه نیز به اجرا درآمده است.

رخصی افزود: در این طرح با بهره گیری از جدیدترین روش های علمی و هزاران ساعت کارشناسی و محاسباتی، فهرست ۵۰ شغل دارای مزیت در هر شهرستان براساس بوم منطقه و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی رتبه بندی شده است.

وی عنوان کرد: هدف از اجرای طرح “مزیت سنجی” ارائه نقشه راه مناسب جهت شروع یا توسعه کسب و کارهای مناسب برای علاقه مندان و کارآفرینان هر شهرستان است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه سامانه جامعه مزیت سنجی شغلی هم اکنون به آدرس الکترونیکی  http://maziyatjob.emdad.ir رونمایی شده است، تصریح کرد: این سامانه فهرست شغل های دارای مزیت در هر شهرستان را به صورت رایگان در اختیار دستگاه های متولی اشتغال، کارآفرینان و پژوهشگران حوزه کسب و کار قرار می دهد.

محسن رخصی با تاکید بر اینکه این نهاد “توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای خانواده های نیازمند و مددجو” را در صدر اقدامات خود قرار داده است، امیدواری کرد: سامانه جامعه مزیت شغلی موجب رونق کسب و کار در شهرستان های استان شود.

  • نویسنده : پوریا زارعی