ایرسا- بخشدار کوزران گفت: در یک مشارکت عمومی طرح جمع آوری زباله‌های خانگی و امحا بهداشتی با همکاری دهیاران ومردم در روستاهای بخش کوزران اجرا شد .

به گزارش ایرسا آنلاین ، جمشید عزیزی اظهار کرد: در این طرح ۱۴۵ سطل زباله برای استقرار در ۱۵ روستای منطقه با اعتبار بالغ هفت میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال نصب شد.
وی پیش بینی کرد در سال آینده روستا‌های مشمول طرح به ۷۰ روستا برسد.
عزیزی افزود: اجرای این طرح اهمیت قابل توجهی در سلامت عمومی و محیطی روستا‌های مشمول طرح خواهد داشت.