ایرسا- هوش یک قابلیت است که خدا به هر اندازه ای در افراد قرار داده است و البته این میزان یکسان نیست و ممکن است برخی از این نعمت الهی بیشتر برخوردار باشند. روش ها و تست های بسیاری برای ارزیابی هوش وجود دارد. صرف نظر از روش های پیچیده، نشانه های ساده ای هم وجود دارد که می توان از آن ها استفاده کرد تا به میزان هوش خود و اطرافیان پی برد.

۱۸ نشانه سبک زندگی صحیح که کمتر به آن توجه کرده اید اما اگر هوش هیجانی بالا داشته باشید اکثر خصوصیات زیر را دارا هستید:

منتظر تعریف و تمجید دیگران نیستید
تایید طلبی از دوستان و همکاران حسی است که از سنین نوجوانی در ما شکل می گیرد.

زندگی آرام و دور از هیاهویی دارید
اگر این طور است، شاید بتوان گفت که زندگی شما کاملا موفق است.

برای زندگی خود برنامه دارید
موفقیت براساس برنامه ریزی و داشتن یک برنامه طولانی، شما را به جایی می رساند که می خواهید در آینده باشید.

سحرخیز هستید
هرگاه برای مقابله با موضوعات روزمره زندگی، صبح زود و با انرژی از رختخواب بیرون پریدید، احتمالا به یک سبک زندگی موفق رسیده اید.

از نظر اجتماعی فرد فعالی هستید
موفقیت از روش های گوناگون حاصل می شود و فقط به رتبه، مقام و پول شما بستگی ندارد.
اگر به راحتی در جمع های گوناگون اجتماعی جای می گیرید، شما یک زندگی موفق دارید.

احترام متقابل ایجاد می کنید
موفقیت چیزی نیست جز حاصل تقابل شما با دشواری ها و استرس ها و در عین حال حفظ ادب و احترام.

دوست دارید به دیگران کمک کنید
اگر شما می توانید بستری برای فعالیت موفقیت آمیز دیگران فراهم کنید و تکیه گاه قدرتمندی برای همکارانتان هستید، خیلی به موفقیت نزدیک شده اید.

پشتکار دارید
اگر شما حاضرید که آستین ها را بالا بزنید و نگران کثیف شدن دست هایتان نیستید تا به موفقیت برسید، از آن چه فکر می کنید، بهترید.

پس از یک شکست به موفقیت نائل شدید
رسیدن به موفقیت پس از عبور از یک شرایط بحرانی، مشخصه فردی خردمند با اراده آهنین است که بدون شک در زندگی موفق می شود.

نظم و ترتیب دارید
داشتن نظم و ترتیب در زندگی نشانه ای از موفقیت است و درس گرفتن از تجربیات گذشته.

شکیبا هستید
بدون صبر، شما در محیط کار یا زندگی شخصی، حتی تاثیرگذاری طبیعی خود را هم نخواهید داشت.

قادر به «نه» گفتن هستید
اگر بتوانید «نه» بگویید، از این نیاز که همه را راضی نگه دارید، اجتناب کرده اید. این یک نشانه فرد موفق است.

وقتتان را به خوبی مدیریت می کنید
این که بتوانیم هر روز از وقتمان طوری استفاده کنیم که فرد موثری باشیم، از نشانه های یک فرد موفق است.

دوستان موفقی دارید
اگر افراد موفق شما را احاطه کرده اند، راحت تر می توانید در مسیر درست رشد و خلاقیت قرار بگیرید.

دیگران را سرزنش نمی کنید
اگر به این درجه از زندگی رسیده اید که خود را مسئول اشتباهاتتان می دانید و دیگران را به خاطر شکست ها و ناکامی هایتان سرزنش نمی کنید، باید بپذیرید که موفقید.

به راحتی افکار و عقایدتان را ابراز می کنید
این که شما دلایل خود را به صورت شفاف برای دیگران توضیح دهید، باعث می شود آن ها متوجه شوند شما نیز نیازها و افکار خودتان را دارید.

اشتباهتان را پای دیگران نمی اندازید
این که اشتباه ها و شکست هایمان را پای دیگران بیندازیم، کار ساده ای به نظر می رسد اما باعث موفقیت نمی شود.

هوش اجتماعی دارید
وقتی در محل کار شرایط بدی پیش می آید یا در جمع فامیلی تان مجبورید با فردی که مشکل دارید، ارتباط برقرار کنید و از عهده این کار برمی آیید و می توانید کدورت ها را برطرف کنید.
نویسنده:روانشناس و مشاور خانواده سمیرا میرزایی