ایرسا- بواسطه گذشت زمان، جرائم بسیار متفاوت شده اند به ویژه جانشینی نظام اجتماعی صنعتی به جای جوامع سنتی باعث تغییر ماهیت جرائم شده است و توسعه علوم و فناوری های جدید و از طرفی شکل گیری انواع جدید خلافکاری اقتصادی از قبیل کلاهبرداری اینترنتی، پول شویی و غیره گردیده است. موضوع مهم و قابل بحث این نوشتار تحت عنوان هرزگی اینترنتی می باشد.

افشین حسن بیگی؛ یکی از دانشمندان فرانسوی اینترنت را به خاطر داشتن سه ویژگی، مهمترین منبع اشاعه هرزه نگاری دانسته است. این سه ویژگی عبارتند از قابلیت دسترسی آسان کاربران آن، توانایی پرداخت بهای خدمات و ناشناس ماندن مصرف کننده یا استفاده کننده آن می دانند.

دسترسی به موضوعات متنوع و گوناگون در اینترنت سهل می باشد. متاسفانه این افراد از خدمات مجرمانه سایتها در جهت مناظره مجازی جنسی استفاده کنند و بعضا مخاطب آنها کودکان هستند و مورد اغفال مفسدان اینترنتی قرار می گیرند .

در تحقیقات میدانی که در جهان در سنوات گذشته صورت گرفته متاسفانه بخش قابل توجهی از کاربران اینترنتی از سایت های هرزگری مختص به کودکان و یا سنین ۱۲ تا ۱۶ سال می باشد و علاوه بر اینکه موجب اعتیاد به رهزه نگاری شده آثار روحی و روانی و خسارت های جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت صرف نظر از اینکه این اقدامات خود دارای مصادیق مجرمانه و جرم انگاری را دارد.

لیکن می توان از باب اقدام پیشگیرانه و تامینی و مراقبتی به این مهم توجه نمود که به نوعی علاج واقعه قبل از وقوع تلقی شود زیرا بخش اعظمی از جرائم ارتکابی و بزهکاری دادسرا ناشی از بی توجهی و غفلت خانواده ها از این موضع می باشد.