آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه همزمان با سراسر کشور در کرمانشاه برگزار شد

ایرسا_در این آزمون که در دانشگاه صنعتی کرمانشاه توسط سازمان سنجش و مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد تعداد داوطلبین در استان کرمانشاه 2371 نفر بوده که از این تعداد 1016 بانوان و 1355 نفر را آقایان تشکیل میدهند.

به گزارش ایرسا آنلاین، پس از اعلام نتایج آزمون ؛ پذیرفته شدگان مرحله اول به مصاحبه علمی و اختبار دعوت خواهند شد و قبول شدگان اختیار پس از سیر مراحل گزینش تعداد ۱۲۰ نفر پذیرفته شده نهایی خواهند بود که به جامعه وکلای قوه قضاییه خواهند پیوست.

در حین اجرای این آزمون رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، رییس سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه، کارشناسان آموزش و پیشگیری دادگستری کل استان از مراکز برگزاری آزمون بازدید کردند.