اثر شاعر کرمانشاهی در جشنواره «پیام رحمت» برتر شد ۱۳ آبان ۱۳۹۹

اثر شاعر کرمانشاهی در جشنواره «پیام رحمت» برتر شد

ایرسا_ «اصغر عظیمی‌مهر» شاعر کرمانشاهی در نخستین جشنواره «پیام رحمت» که به صورت مجازی به میزبانی شهرداری ارومیه برگزار شد، توانست مقام اول را کسب کند.

ویژه
چیزی یافت نشد !