میانگین سنی فوتی‌های کرونا در کشور / درصد کُشندگی جهانی این بیماری ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

میانگین سنی فوتی‌های کرونا در کشور / درصد کُشندگی جهانی این بیماری

تا روز ۱۶ اردیبهشت ماه و بر اساس آمار جهانی ابتلا و مرگ ناشی از کرونا، درصد کشندگی جهانی این بیماری ۶.۹ درصد برآورد شده است.

ایران
چیزی یافت نشد !