ایرسا_ مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: ۲۰۰ آبگرمکن گازی با اختصاص ۳۸۰ میلیون تومان اعتبار برای خانوارهای مددجو در استان کرمانشاه خریداری شد.

به گزارش ایرسا آنلاین ، محسن رخصی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: یکی از سرفصل های حمایتی این نهاد تامین وسایل ضروری زندگی برای خانوارهای مددجو است.

رخصی افزود: طی ماه گذشته ۲۰۰ دستگاه آبگرمکن گازی برای خانوارهای مددجو در استان کرمانشاه خریداری شده است.

وی ادامه داد: ۳۸۰ میلیون تومان اعتبار از منابع امدادی به منظور تامین این آبگرمکن ها اختصاص داده شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: وسایل ضروری زندگی با هدف تأمین آسایش و رفاه خانواده های تحت حمایت خریداری و اهدا می شود.

محسن رخصی در پایان با یادآوری اینکه بخشی از کمک های مردمی نیز برای تامین وسایل ضروری زندگی نیازمندان اختصاص داده می شود، تاکید کرد: خیران می توانند کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به منظور تامین اقلام زندگی خانوارهای مددجو به دفاتر این نهاد اهدا کنند.