ایرسا_ مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: مودیان مالیاتی تا ۱۵ اردیبهشت فرصت دارند برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره رمستان سال ۱۳۹۹ اقدام کنند.

به گزارش ایرسا آنلاین، عزیزاله عباسپور اظهار داشت: کارکنان اداره مالیات تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت آماده ارائه خدمات به مودیان مالیاتی هستند.

وی افزود: در صورتی که مودیان از تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر خودداری کنند مشمول  ۵۰ درصد جریمه عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد.

عباسپور به میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی تا ۵ سکه معاف ، از ۵ سکه تا ۱۵ سکه هر قطعه ۹۶۰ هزار تومان، از ۱۵ تا ۲۵ سکه یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و از ۲۵ تا ۱۰۵ سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اشاره کرد و گفت: خریداران  کمتر از ۱۰۵ سکه مشمول تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیستند و تا پایان خرداد ماه امسال فرصت دارند مالیات مقطوع را پرداخت کنند.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مودیانی که بیش از ۱۰۵ سکه خریداری کرده اند علاوه بر پرداخت مالیات باید نسبت به تسلیم  اظهارنامه  مالیاتی هم اقدام کنند در غیر اینصورت مشمول ۳۰ درصد جریمه غیرقابل بخشودگی خواهند شد.