ایرسا_ معاون اقتصادی استاندار با اشاره به پایان برداشت اکثر اراضی کشت گندم استان در خصوص اقدامات دولت در زمینه حمایت از کشاورزان گفت: یکی از اولویت‌های ما در زمینه حمایت از گندم کاران خرید تضمینی و پرداخت به موقع پول ناشی از این خرید بود.

به گزارش ایرسا آنلاین، هدایت حاتمی : خرید تضمینی گندم تاکنون ۵۶۰ هزار تن بوده که به همبن منظور تاکنون مللغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل۹۹ درصد کل و ۹۹درصد لیست بانکی به کشاورزان عزیز پرداخت گردیده است.این در حالیست که خرید توافقی گندم به مقدار ۳۸۹۴۰ تن میباشد.

معاون استاندار به اقدامات دولت در خصوص کشت دانه روغنی کلزا نیز اشاره و اظهار داشت: خرید تضمینی کلزا از کشاورزان۴۸۲۲ تن می‌باشد که مبلغ ۲۱۵۳۴۲ میلیون ریال یعنی معادل ۱۰۰ درصد خرید تضمینی پرداختی صورت گرفته است و همچنین مقدار ۶ تن نبز خرید دانه گلرنگ داشته‌ایم که در قبال آن مبلغ ۲۵۹ میلیون ریال یعنی معادل ۱۰۰ درصد خرید، پرداختی صورت گرفته است.

حاتمی در پایان گفت: سیاست دولت این است که کشاورزان هیچ دغدغه و نگرانی بابت دریافت به موقع درآمد حاصله از فروش محصولاتشان به دولت نداشته باشند و امیدوارم این رویه در سال‌های آتی نیز ادامه داشته باشد.